Rekvalifikační kurz
(Školení učitelů jógy II. třídy a standardní kvalifikace)

Kurz je realizován ve dvou formách:

a) Rekvalifikační kurz – učitel jógy II. třídy a standardní kvalifikace

Kritéria pro uchazeče:

 • Dosažení věku 21 let
 • Středoškolské vzdělání zakončené maturitou
 • Platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III. nebo II. třídy)
 • Praxe učitele jógy III. tř. min. 1 rok + doporučení učitele s vyšší kvalifikací

Výstupem je osvědčení o absolvování rekvalifikačního kurzu a průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností pro stávající učitele jógy III. třídy, resp. průkaz učitele jógy standardní kvalifikace s trvalou platností pro stávající učitele jógy II. třídy.
 
b) Kurz – učitel jógy II. třídy pro zájemce, kteří nemají vzdělání zakončené maturitou

Kritéria pro uchazeče:

 • Platná základní kvalifikace (průkaz učitele jógy III. tř.)
 • Praxe učitele jógy III. tř. min. 1 rok + doporučení učitele s vyšší kvalifikací

Výstupem je průkaz učitele jógy II. třídy s trvalou platností.

Výuková osnova:

Předměty obecná část:

 • Základy anatomie, fyziologie a první pomoc
 • Pedagogika a didaktika cvič. procesu
 • Psychologie
 • Životospráva, hygiena, metody regenerace
 • Právní problematika

Předměty speciální část:

 • Úvod do jógy
 • Jógová názvosloví, grafický záznam
 • Jógová praxe se zřetelem k věku
 • Jógové pojetí těla, jógová anatomie
 • Cesty jógy
 • Etické aspekty jógy
 • Ásana
 • Pránájáma, dechová cvičení
 • Pratjáhára (kontrola smyslů)
 • Dháraná (koncentrace), Dhjána (meditace), Samádhi (splynutí)
 • Šatkarma (očistné postupy)
 • Bandhy a mudry
 • Jógové sestavy
 • Psychomotorika
 • Relaxace
 • Metodické výstupy

Jednotlivé předměty vyučují odborníci ve svých oborech a lektoři Unie jógy.

© Copyright Unie jógy, z.s.