Prodlužování učitelských průkazů

Průkaz učitele jógy III. třídy vydaný Unijí jógy je platný po dobu 5 let od vydání. Během té doby je nutné nasbírat 10 kreditních bodů, aby byla platnost prodloužena.

Prodlužování a výměnu učitelských průkazů zajišťuje Milan Procházkamprochazka9@gmail.com.

Kodex učitele Unie Jógy, z.s.

Zavazuji se:

Vyučovat pouze na základě vlastní praxe a dovedností, bez předsudků ke znalostem a zkušenostem druhých i v jiných směrech jógy.

Zaměřit se na dobro toho, kdo mi dal důvěru, respektovat jeho integritu, uvědomovat si vliv, který na něho mohu mít.

Inspirovat se vždy etickými zásadami jógy a přijímat je jako základ svého jednání a vyučování.

Předávat své vědomosti a zkušenosti pouze tomu, kdo o ně projeví zájem.

Trvale pracovat na rozvoji svého vědomí s cílem sebepoznání, v míru a čistotě svého srdce.

© Copyright Unie jógy, z.s.