Valná hromada

Delegáti pro Valnou hromadu UJ konanou 18.-20.9.2020 v Poděbradech

Hlavní město Praha: 5 
Jihočeský kraj: 3 
Jihomoravský kraj: 6 
Karlovarský kraj:
Královehradecký kraj: 1 
Liberecký kraj: 2 
Moravskoslezský kraj:   3 
Olomoucký kraj: 3 
Pardubický kraj: 3 
Plzeňský kraj: 6 
Středočeský kraj: 2 
Ústecký kraj: 2 
Kraj Vysočina: 5 
Zlínský kraj: 3 

 V ý p i s
z Usnesení Valné hromady Unie Jógy, z.s.,
konané
17. - 19. května 2019 ve Střelských Hošticích

Valná hromada schvaluje: 

Zprávu  mandátové komise: z počtu 39 pozvaných delegátů je přítomno 34. Valná hromada je usnášeníschopná.

Valná hromada schválila nové členy komise školení:

  1. Za dva odstupující členy Komise školení náhradu: Hana Picková, Petr Blaha,
  2. Doplnění Komise školení o tři nové členy: Iva Honsová, Vilma Tritová, Petra Geňo.

Průkazky učitelů UJ nebudou vydávány osobám vyškoleným v jiné organizaci.

Zproštění platby členského příspěvku pro Čestné členy UJ.

© Copyright Unie jógy, z.s.